16.10.2023

Wynik wyborów pokazuje, że prawdopodobnie już niedługo będziemy oceniać nową strategię energetyczną, nowego rządu. O ile ogólne kierunki transformacji są bezdyskusyjne i konieczność szybkiego kroku do przodu jest nieodzowna, to prawdziwe „pójście do przodu” obarczone jest kilkoma szczególnie niebezpiecznymi problemami – rodzajem „min” mogących zniszczyć najbardziej ambitnych kreatorów zmian. Od tego czy zostaną rozbrojone i zdezaktywowane zależy cała strategia i jej rezultaty – zobaczymy to […]

10.07.2023

Artykuł opublikowany w najnowszym wydaniu Przeglądu Gazowniczego nr 2 2023 r. Dyskusja o nowym kształcie polskiego systemu energetycznego zdominowana jest przez nowe inwestycje OZE i w związku z tym nowe wymagania dla systemu energetycznego. Oczywiście, kluczowym elementem jest rozwój sieci, wprowadzenie możliwości działania systemu zdecentralizowanego, inwestycje w magazyny energii (różnych typów), a przede wszystkim zapewnienie jednostek wspomagających OZE w warunkach pogodowych uniemożliwiających produkcję energii. W […]

29.05.2023

Węgiel… tanieje. Informacja, która może cieszyć właścicieli węglowych pieców oraz dużej ilości elektrowni i elektrociepłowni, ale tak naprawdę to zwiastun kolejnych kłopotów polskiej gospodarki i już konieczności szykowania miliardowych dotacji dla górniczych spółek. Indeks ARA spadł poniżej 100 $ za tonę (rekordowe było blisko 400) i co gorsza perspektywy cały czas są spadkowe. Jednocześnie koszty wydobycia już dawno przestały być kontrolowane wobec kombinacji zdarzeń zewnętrznych […]

10.02.2023

Analogie historyczne pokazują wiele przykładów, kiedy próbowano zatrzymać zmiany, które są nieuniknione. Wielkie potęgi rozpoczynały wojny lub inwazje, a nawet osiągały wielokrotnie zwycięstwa – tu właśnie przykład macedońskiego i władcy Pyrrusa, który wielokrotnie zwyciężył rzymskie legiony, ale w taki sposób, że tracił ogrom sił – mawiał więc Ἂν ἔτι μίαν μάχην νικήσωμεν, ἀπολώλαμε” – „jeszcze jedno takie zwycięstwo a będę zgubiony”. Końcowy wynik wielkich starć […]

17.01.2023

Opinię publiczną rozpalają informacje o sporze dotyczącym problemów bloku w Jaworznie – nie dysponuję jednak danymi dotyczącymi tej pracy – i w żadnym wypadku nie mogę stwierdzić czegokolwiek o bloku 900 MW będącym przedmiotem sporu (tu na pewno trwają prace odpowiednich ekspertów mających dostęp do danych). Nowe bloki węglowe mają jednak problemy ogólne – wynikające ze zmian systemów energetycznych i sposobu ich pracy (oraz zasilania […]