28.02.2019

W Kijowie trwa Ukrainian Energy Forum 2019 – najważniejsza konferencja energetyczna na Ukrainie, pokazująca strategiczne kierunki zmian, zwłaszcza w gazie, ale też w energetyce. Konferencja skupia kluczowe osoby z sektora, a tak naprawdę jak w soczewce skupia dzisiejsze problemy Ukrainy – strategiczne rozdroże pomiędzy kierunkiem europejskim a prorosyjskimi sentymentami (nie w samym zbliżeniu do Rosjo ale zależności od jej paliw i gazu) i dzisiejszy stan […]

28.02.2019

Ukraińskie wybory nieuchronnie zmierzają do rozwiązania. Wiele się dzieje – 44 kandydatów (rekord), zadziwiające nazwiska na plakatach i burzliwe dyskusje w telewizji. Kampania jednak będzie rozstrzygnięta 31.03 – przynajmniej wynik pierwszej tury. Na miesiąc przed tym dniem rysują się już tylko dwa warianty zdarzeń.  44 kandydatów, ale tak naprawdę 3 Pomimo mnogości kandydatów, liczy się wyłącznie troje. Dwójka weteranów walk politycznych – obecny Prezydent Petro […]

20.02.2019

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – potocznie zwanej „ustawa o prądzie”. Dlaczego wprowadzono ustawę : Na skutek wzrostu cen hurtowych w końcowych miesiącach 2018 (to spowodowane m.in. raptownym wzrostem cen certyfikatów emisyjnych CO2, wzrostem cen węgla i „pewną nerwowością rynku”), spółki obrotowe (sprzedające energie elektryczną dla użytkowników końcowych i dla przemysłu) […]

19.02.2019

Pojawił się właśnie nowy raport NIK (TUTAJ)-  dotyczący nauczania matematyki w szkołach. Skondensowane wnioski są oczywiście porażające – większość uczniów ma problemy, a poziom nauczania systematycznie spada. Według informacji NIK (i pewnie informacji kuratoriów) 42% uczniów dostawało ocenę dopuszczającą (czyli 2), a co szósty nie zdał matematyki w ogóle na maturze. W rzeczywistości jest chyba jeszcze gorzej – systematycznie spada poziom nauczania i wymagania maturalne. […]

16.02.2019

O co chodzi w całej sprawie ? Polska (wraz z koalicją innych państw łącznie 10 w pełni popierających, 3 -4 częściowo) pragnęła aby gazociągi morskie (przebiegające poza lądowymi granicami państw Unii ale w obrębie morskich obszarów terytorialnych) podlegały przepisom tzw. trzeciego pakietu energetycznego (do tej pory w sprawie rurociągów morskich nie było precyzyjnego ustawodawstwa co było wykorzystywane aby ominąć ograniczenia unijne). Co dają te regulacje […]