29.10.2015

Artylerię trudno wyobrazić sobie bez prochu, choć niektórzy doszukują się prekursorów współczesnych dział w starożytnych machinach miotających. Prawdziwa artyleria (od włoskiego arte de tirare – sztuka strzelania) potrzebuje jednak materiału wybuchowego. Ten w postaci prochu znali najwcześniej Chińczycy potem pod koniec XIII wieku pojawił się także w Europie. Mitycznym europejskim wynalazcą jest niemiecki (lub może duński albo grecki) mnich- alchemik – Berfthold Szwarz (Czarny). Nie […]

27.10.2015

Zadziwiające jest to, że po ostatnim weekendzie w polityce wszystko stało się proste. To co jeszcze niedawno wydawało się zawiłe i trudne – teraz jest tylko końcową układanką nazwisk, stanowisk i ministerialnych teczek. Szkoda, że taka sytuacja nie ma odbicia w energetyce. Ostatni weekend bowiem znowu przyniósł zawirowania, a problemy piętrzą się jak dawniej i nie wiadomo czy iść do przodu czy też się cofać […]

21.10.2015

W tym tygodniu nie bardzo da się pisać na poważnie, bo wszyscy są wymęczeni debatami, plakatami kandydatów, a za chwilę dodatkowo wyborczą cisza i oczekiwaniem na nowe rozdanie. Dlatego dziś na blogu coś mniejszego kalibru – „konik polski”. Oczywiście nie chodzi o miłego, zwykle ciemnoszarego polskiego kuca, który w naszym umęczonym kraju wyewoluował z tarpanów, ale o również, skąd inąd, miłego zwykle pana, który może […]

13.10.2015

Niby każdy człowiek jest inny, a jednak wszyscy powtarzamy te same wzorce zachowań, to na ich podstawie opiera się psychologia oraz naukowe próby rozwiązania ludzkich problemów, wśród których szczególnie istotne są sytuacje prowadzące do kryzysów psychicznych, szczególnie ostrych zaburzeń emocjonalnych wynikających najczęściej z jakiś traumatycznych przeżyć. Psychologiczne koncepcje postępowania z kryzysem zostały wprowadzone przez amerykańskiego naukowca E.Lindenmanna w latach 40-tych poprzedniego wieku, między innymi na […]

05.10.2015

Geopolityka jest nieco alternatywną szkołą historyczną, która powstała na przełomie poprzednich wieków, a za jej twórcę uważa się Szweda- Johana Rudolfa Kjelléna. Nauka ta zwraca uwagę na kwestie położenia geograficznego i wzajemnego uwarunkowania państw w analizie ich rozwoju i w genezie potencjalnych konfliktów, a pierwsi badacze bardzo silnie podkreślali czynnik związania z ziemią- terytorium, na którym rozwija się dane państwo. Teorie geopolityczne wywarły wielki wpływ […]